Proizvodi od plastičnih masa i TPE

Brizganje plastike

Najvažnije oblasti primene naših proizvoda uključuju automobilsku industriju, elektroindustriju, mašinstvo i industriju poljoprivrednih mašina. Vaši pojedinačni zahtevi su u fokusu svih naših postupaka od same ideje do faze serijske proizvodnje. Naši inženjeri Vam nude podršku u izboru materijala i planiranju komponenata na osnovu toga koji tip plastike koristite. Naš tim iskusnih dizajnera i alatnica su dostupni da Vam ponude precizno dimenzionisano i ekonomično rešenje za svaku primenu.

Za više informacija o našim proizvodnim mogućnostima i opremi pogledati na ovde.

TPE

TPE ( Thermoplastic elastomers ) elastomer se koristi za proizvode široke potrošnje, industrijske proizvode, komponente medicinskih aparata, električne proizvode i u gotovo svakoj drugoj industriji. Proizvođači industrijskih delova, elektronskih i medicinskih proizvoda koriste TPE za kombinovanje komponenata kućišta i poklopca u jednoj komponenti, čime se povećava efikasnost i smanjuju troškovi proizvodnje. Amortizere vibracija i kombinacije ventila / pumpe takođe čine TPE elastomeri.

Proizvodi od TPE elastomera su evoluirali; stoga sada TPE materijale odlikuju bolja elastičnost i koeficijent trenja na površini, više boja, bolje cepanje, bolja sposobnost vezivanja za druge površine i bolje toplotne performanse. Mnoge od ovih osobina su poboljšane, ali ipak postoje osobine koje samo guma može da pruži.