Alatnica

Kapaciteti

Pored osnovne uloge izrade alata za sopstvenu proizvodnju, alatnica raspolaže kapacitetima za usluge, kao i za reparacije već postojećih alata. Prednost naše firme je iskustvo i znanje u rešavanju svih problema pojedniačne proizvodnje po uzorku kao i serijske proizvodnje.

Alate za proces proizvodnje gumenih, silikonskih ( LSR i HTV ) i  proizvoda od plastičnih masa „Largo“ izrađuje u sopstvenoj, savremeno opremljenoj alatnici. Time su stvoreni uslovi za brzo osvajanje novih proizvoda i garanciju vrhunskog kvaliteta finalnog proizvoda.

Alatnica poseduje CNC-glodalice, CNC-erozimat, CNC – erozimat na žicu, CNC strug kao i veći broj specijalizovanih alatnih mašina. Naši kapaciteti omogućavaju izradu oblika i formi velike tačnosti – veličine do 1.000 mm x 600 mm.

Projektovanje i izrada alata vrši se pomoću savremenih CAD/CAM programa za CNC, prema 2D, 3D crtežu ili uzorku. Nakon konstrukcije alata vršimo softversku analizu toka materijala kako bi osigurali njegovo funkcionisanje.

U svoje alate ugrađujemo isključivo komponente pouzdanog i proverenog kvaliteta poznatih proizvođača kao što su HASCO, BÖHLER, FIBRO, MEUSBURGER itd.