Kriogeno čišćenje

O procesu

Posedujemo sektor za tumbanje i čišćenje proizvoda na kojima postoji prelivna pucna koja se javlja prilikom injekcionog i kompresionog presovanja.

Naš sektor ima višegodisnje iskustvo sa velikim brojem proizvoda  što osigurava veliku preciznost čišćenja i kvalitet očišćenih komada bez oštećenja.

Kako čišćenje funkcioniše?

Komadi koji se čiste ubaciju se u bubanj / komoru za čišćenje.

Tečni azot se ubrizgava i snižava temperaturu komada unutar bubnja, ledi komade i prelivnu pucnu čineći je krtom. Bubanj počinje da se rotira, a granulirani polikarbonat koji koji biva izbačen velikom brzinom udara u prelivnu pucnu i uklanja je.

Kriogeno čišćenje komada je najisplativiji i najefikasniji način da se odstrani višak materijala nastao injekcionoim i kompresionim presovanjem.

Proces se može koristiti na velikom broju različitijh materijala, neki od njih su:

  • Guma
  • Silikon
  • Plastika
  • Duroplast
  • LCP (Liquid Crystal Polymer), itd.

Prednosti ovakvog načina čišćenja komada:

  • Cena čišćenja komada po komadu je niža u odnosu na ostale tehnike
  • Visok kvalitet očišćenih komada
  • Smanjivanje faktora greške ( kompjuterski kontrolisano )
  • Kontinuitet u čišćenju različitih šarži