Proizvodi od HTV i LSR silikona

HTV

Silikonska guma vulkanizovana pod visokom temperaturom ( High Temperature Vulcanization ) koristi se za tehnologiju kompresionog presovanja. Posebni materijali od silikonske gume se biraju na osnovu namene, da li treba da budu otporni na vatru, ulje ili toplotu. Za primenu u prehrambenoj industriji i medicini kvalitete potvrđuju FDA i BFR.

HTV silikon ima široku primenu kao zamena za petrohemijske proizvode u svim granama industrije, uljučujući avio industriju, vojnu industriju, automobilsku industriju, hemijsku industriju, građevinarstvo, elektriku i elektroniku, prehrambenu industriju, mašinstvo, medicinu i farmaciju, kozmetiku, proizvodnju kućnih aparata, papirnu industriju, proizvodnju solarnih baterija i poluprovodnika. Od nedavno se primena silikona širi sve većom brzinom.

Karakteristike HTV:

Izdržljivost: Silikonska guma je izbor u industriji gde se nastoji da se zadrži prvobitni oblik i mehanička snaga pod teškim termalnim pritiskom ili temperaturama ispod nule. Organska guma ima za osnovu lanac ugljenika na ugljenik što je čini osetljivim na ozon, UV zračenje, toplotu i druge faktore koji prouzrokuju starenje, a koje silikonska guma dobro podnosi. Stoga je silikonska guma jedan od elastomera koji se najčešće primenjuju u proizvodnji za razne ekstremne uslove.

Hemijska otpornost: HTV silikon je veoma inertan i ne reaguje sa većinom hemikalija. Zbog svoje inertnosti često se koristi u medicini, uključujući tu i medicinske implantate. Biokompatibilan je, hipoalergenski i nealergenski, zbog čega je pogodan za negu beba, i za kontakt sa hranom.

Otpornost na visoke i niske temperature: HTV silikon pruža dobru otpornost pri ekstremnim temperaturama, i ne menja mu se učinak na temperaturama od −100 do 300 °C.

Mehanička svojstva: osobine kao što je elongacija, puzanje, ciklično savijanje, cepanje, kompresija, dielektrična snaga (pod visokim naponom), toplotna provodljivost, otpornost na vatru, i u nekim slučajevima zatezna čvrstoća, mogu biti – pri ekstremnim temperaturama – daleko bolje od osobina organskih guma uopšte, iako su neke od ovih osobina ipak slabije od osobina nekih materijala posebne primene.

Električna svojstva: HTV silikon ima odlične izolacione osobine.