Nova oprema

Largo je nabavio 12 novih mašina za brizganje gume. Sve mašine poseduju silu zatvaranja od 150 do 400 tona a zapreminu od 2000 do 5000 cm/3.