Planovi

Naši prioriteti

Ekologija i očuvanje resursa su strateški prioritet celog sveta. Imajući to u vidu, Largo se priprema da implementira sistem kvaliteta za zaštitu životne sredine ISO 14001.

Povećanjem proizvodnih kapaciteta naša obaveza je i konstantna edukacija kadrova različitog stručnog profila u Srbiji i inostranstvu. Svesni da savremeni uslovi poslovanja zahtevaju stalnu modernizaciju, “Largo” će i u narednom periodu plasirati sredstva u nabavku nove proizvodne opreme, savremenih softvera i informacionih sistema.

Planovi za budućnost

U 2017. godini planira se završetak radova na modernoj upravnoj zgrade od 700 m/2.

Za 2017. godinu je planirano proširenje proizvodnog prostora i nabavka nove opreme u alatnici.

Tokom 2017. i 2018. godine planira se proširenje proizvodnih kapaciteta mešaone za gumene smese na 5.000 tona godišnje. Planovi su nam da sami snadbevamo našu proizvodnju gumenim smesama kao i da ponudimo smese na tržište.

Tokom 2017. i 2018. godine planirana je modernizacija i nabavka nove labaratorijske opreme.

U drugoj polovini 2018. godine planiran je završetak razvoja gumenih rolera za poljoprivredne mašine.

U 2022. godini planira se proširenje kapaciteta u dve proizvodne hale u okviru već postojećeg proizvodnog kompleksa, površine 2500 m/2. Takođe proširenje proizvodnog kompleksa se planira na lokaciji udaljenoj 7 km od matične firme, na površini od 3000 m/2, koji će uključivati glavni magacin, sektore montaže i dorade kao i deo mašina za brizganje.

U planu je dalja automatizacija proizvodnih procesa kao i dodatna nabavka i modernizacija za proizvodnju gumenih smeša.