Planovi

Naši prioriteti

Ekologija i očuvanje resursa su strateški prioritet celog sveta. Imajući to u vidu, Largo se priprema da implementira sistem kvaliteta za zaštitu životne sredine ISO 14001.

Povećanjem proizvodnih kapaciteta naša obaveza je i konstantna edukacija kadrova različitog stručnog profila u Srbiji i inostranstvu. Svesni da savremeni uslovi poslovanja zahtevaju stalnu modernizaciju, “Largo” će i u narednom periodu plasirati sredstva u nabavku nove proizvodne opreme, savremenih softvera i informacionih sistema.

Planovi za budućnost

U 2017 godini planira se završetak radova na modernoj upravnoj zgrade od 700 m/2.

Za 2017 godinu je planirano proširenje proizvodnog prostora I nabavka nove opreme u alatnici.

Tokom 2017 i 2018 godine planira se proširenje proizvodnih kapaciteta mešaone za gumene smese na 5.000 tona godišnje. Planovi su nam da sami snadbevamo našu proizvodnju gumenim smesama kao I da ponudimo smese na tržište.

Tokom 2017 I 2018 godine planirana je modernizacija I nabavka nove labaratorijske opreme.

U drugoj polovini 2018 godine planiran je završetak razvoja gumenih rolera za poljoprivredne mašine.