Gumene smeše

Šta nudimo

U našem proizvodnom programu gumenih smeša imamo preko 2.000 već razvijenih receptura zasnovanih na sledećim polimerima:NR, SBR, NBR, HNBR, CR, EPDM, IR, BR. Deo smeša razvili smo za potrebe sopstvene proizvodnje, kako bi zadovoljili zahteve naših kupaca.

Posedujemo mešaonu za crne smeše kao i posebnu liniju za smeše u boji.
U mogućnosti smo da proizvedemo smeše za razne aplikacije koje su razvijene u skladu sa svetskim standardima:

 • Smeše koje se koriste za zaptivke za gas ( EN 549, EN 682)
 • Smeše koje se koriste za vodovodne zaptivke (KWT, W 270)
 • Smeše za automobilsku industriju (DBL 5556.30, DBL 5561.22, Hella N38014, VW 2.8.1 itd…)
 • Nezapaljive Smeše (DIN 4102)
 • Smeše za sanitarnu tehniku (EN 681,DVGW W270 )
 • Smeše za građevinsku tehniku (DIN 7863) itd…
 • Smeše za industriju hrane ( FDA, BFR )

Svaka proizvedena šarža se testira u labaratoriji kako bi se proverilo da li je dobijena smeša u skladu sa zahtevima.

Testovi koje smo u mogućnosti da obavimo su:

 • Specifična gustina
 • Abrazija
 • Viskozitet
 • Starenje
 • Ozon
 • Raometarska kriva
 • Otpornost na kidanje
 • Zatezna čvrstoća
 • Kompresija
 • Tvrdoća ( IRHD i Shore A )
 • Elektro provodljivost
Hemijski naziv DIN ISO 1629 ASTM D 1480 Trgovačko ime
Tvrdoća Shore-A Otpornost na temperature °C Zatezna čvrstoća (N/mm2) Elastičnost (%) Otpornost pri kotrljanju Dinamičko - mehanička elastičnost ( at 23°C) Otpornost na habanje Propustljivost gasova Otpornost na ozon Spajanje sa metalom Spajanje sa tekstilom Otpornost protiv plamena Prolazna otpornost elektriciteta Otpornost protiv 25% natron rastvora na 50°C Otpornost protiv 25% sumporske kiseline na 50°C Otpornost protiv goriva Otpornost protiv organičnog ugljovodonika Otpornost protiv aromatskih ugljovodonika Otpornost protiv hloriranog ugljovodonika Otpornost na ulja i masti Otpornost na vodu
Natural Rubber NR NR SMR, Latex, Crepe

Prirodni kaučuk se posebno iskazuje kroz visoku zateznu čvrstoću i elastičnost. Veoma dobro izdržava dinamičko opterećenje sa ekstremno dobrom fleksibilnošću prilikom niskih temperatura. Ovaj polimer nije predviđen za primenu u ulju, gorivu, razređivaču, masti, niti uz jak uticaj ozona. Primena ovog polimera je uglavnom u proizvodnji autoguma, amortizera, dinamički visoko opterećenih komponenti I profila.

30-90 -60/+80 12-25 450-700 2 1 1 3-x 3-x 1 1 x 1 2 2 x x x x x 1
Styrene Butadiene Rubber SBR SBR Buna®, Pliofex®, Carifex®, Intex®, Europrene® S-SBR

SBR je sintetički kaučuk od butadina i stirola sličan prirodnom kaučuku (NR-u). Poseduje dobnu otpornost na habanje i uticaj raznih tečnosti – kiselina, emulzija, vode, AT-ulja na bazi glikola. Višestruko se primenjuje u svim industrijskim granama, na primer za proizvodnju creva, profila, zaptivki, amortizera, kaiševa, đonova i transportnih traka.

35-90 -50/+100 6-20 300-700 2 2 1-2 2-3 3-x 1 1 x 1-2 1-2 1-2 x x x x 3-x 1-2
Nitrile Butadiene Rubber NBR NBR Perbunan®, Krynac®, Hycar®, Europrene®

NBR je polimerisat od butadina i akrilnitrila. Veoma je otporan na butan, gorivo, mineralna ulja, ulja za hidrauliku,naftu. U zavisnosti od koncentracije akrilnitrila (18%-50%) njegove karakteristike se mogu prilagoditi zahtevima. U osnovi je NBR srednje otporan na ozon i fleksibilan na hladnoći. Primenu nalazi, između ostalog, u proizvodnji zaptivki, o-ringova, ventila, me mbrana, jastuka, manžetni, creva za ulje i
gorivo.

20-95 -25/+120 6-17 200-600 1-2 2 2 1-2 3 2 2 x 2 x 2 1-2 1 2-x x 1 1
Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber HNBR NEM Therban®, Zetpol®

HNBR nastaje kroz hidriranje NBR-a. Tim procesom se povećava stabilnost u uslovima toplote, ozona i oksidacije. Visoka mehanička čvrstoća i poboljšana otpornost na habanje odlikuju ovaj materijal. Hemijske osobine na visokim temperaturama u odnosu na NBR su takođe znatno poboljšane. Ovaj
polimer se primenjuje u modernoj tehnologiji kao što je, na primer, proizvodnja biodizela. Otpornost na vremenske uticaje se nalazi na nivou EPDM-a. Primenjuje se u automobilskoj industriji za zaptivke vodeni pumpi, motora, menjača, za manžetne, membrane itd.

50-90 -30/+150 6-18 200-450 1-2 2 2 1-2 2 2 2 x 3-x 1 1-2 1-2 1 2-x 3-x 1 1
Chloroprene CR CR Baypren®, Neoprene®, Butaclor®

Kloropren elastomer se odlikuje dobrom otpornošću na atmosferske uticaje i uticaje ozona, na delovanje rečne i morske vode, na starenje i zapaljivost, dobrom fleksibilnosti na niskim i visokim temperaturama, dobrom prekidnom čvrstoćom i elastičnošću, te odličnom nepropusnosti gasova. Ima dobru otpornost prema bubrenju u mineralnim uljima sa visokom anilinskom točkom, silikonskim uljima i mastima, alkoholu i glikolu. Srednja otpornost je prema bubrenju u niskomolekularnim alifatskim ugljovodonicima takvim kao benzin i izooktan.
Primenjuje se za izradu raznih zaptivki, prahobrana, propelera i četki za klima uređaje, provodnica i svih ostalih proizvoda koji imaju posebne zahteve na otpornost prema uticaju ozona.

30-90 -40/+100 5-16 200-500 1-2 2 2-3 1-2 1-2 2 2 1-2 2 2 1-2 2 2 x x 2-3 2
Ethylene Propylene Diene Monomer EPDM EPDM Buna® AP, Dutral®, Nordel®, Keltan®, Vistalon

EPDM je polimerisat od etilena, propilena I veoma malim delom diensa. Iskazuje veoma dobre osobine u kiselini, emulziji, polarnim organičnim medijama I ketonima. Posebne vrline ovog materijala su otpornost na vremenske uticaje, ozon i starenje tako da je izuzetan za primenu spolja, kao na primer, za zaptivke, profile. Medijsko opterećenje sa masti, uljem ili gorivom nije preporučeno.

25-90 -50/+150 6-14 200-650 1-2 2 3 2 1 3 3 3-x 1 1-2 1 3-x 3-x x x x 1
Akyl Acrylate Copolymer ACM/AEM ACM/AEM Vamac®, Nipol AR®

ACM i AEM je akrilatni kaučuk tj. etilen-akrilat kaučuk koji je specijalno namenjen za veće temperature pod uticajem ulja oplemenjenih aditivima. Upotrebljava se u uslovima kada NBR ne može više da ispuni zahteve a upotreba flura ili flurskog silikona bi bila predimenzionirana. Najčešće nalazi primenu za izradu zaptivki automobilske industrije kao što su osovinski zaptivači, o-ring, creva, čepovi itd.

50-90 -40/+150 6-15 200-400 2 3 2 1-2 1-2 3 3 x 3 3 2 1 1 3 x 1 1-2
Silicon - Rubber VMQ VMQ HTV / LSR Elastosil®, Silastic®, Silopren

Silikon kao visokopolimer Organosiloksane poseduje veoma visoku otpornost na termičke uticaje i visoku fleksibilnost na hladnoći jer ima dobre dielektrične osobine I dobru otpornost protiv uticaja kiseonika I ozona. Može se bojiti u široku lepezu boja tako da je veoma lako materijal prilagoditi raznim potrebama.
Primenu je našao u prehrani, medicini, u proizvodnji zaptivača za belu tehniku, creva za automobilsku industriju, izolaciji, proizvodnji opružnih elemenata za elektro industriju, kontaktnih ploča za tastature u elektronici i drugim tehničkim namenama.

20-85 -60/+280 5-10 300-600 3 1 2 x 1 3 3 2-x 1 x x x x x x 2-x 1
Fluorovinylmethyl Silicone Rubber FMVQ FMVQ Elastosil®, Silastic®

FMVQ je sa flurskim grupama substituiran Methyl-Silikon Kaučuk. Flurske grupe daju mnogo veću otpornost protiv mineralnih -sintetičkih ulja kao I raznih goriva. U ovom slučaju se kombinuje dobra otpornost protiv bubrenja kao i visoka fleksibilnost na niskim temperaturama silikonskog kaučuka. Zatezna čvrstoća je na nižem nivou od FPM’a I UMQ’a. Primena je za specijalne zaptivke, o-ringe, membrane u hemijskoj, kao i u auto industriji.

35-80 -50/+200 5-10 150-400 3-x 2-3 2 x 1 3 3 1-2 1 x 2-3 1-2 2 2-3 1-2 1 1
Fluorinated Propulene Monomer FPM FPM Viton®, Tecno on®, Fluorel®, DAI-EL®

Kaučuk klasa FPM’a bazira se na visokofluriranim ugljovodonikpolimerima i namenjen je za visoke temperature, a istovremeno jako oksidativno hemijskim uticajem. FPM ima izvanredne karakteristike u mineralnom ulju protiv bubrenja, kao I ugljovodonika, goriva, aromatičnih ugljovodonika. Osim toga nepropušta gas i veoma je otporan na ozon I vremenske uticaje.

45-85 -30/+230 5-10 150-300 2 3 3 1-2 1 3 1 1-2 2 3-x 1 1 1 1 2 1 1

Ocene: 1 = Odlična otpornost / 2 = Dobra otpornost / 3 = Srednja otpornost / x = Nije otporan / Nema podataka

Preuzmi pdf